Ordenskanselliet

Valkyriens tradisjonsbærere

Hva er Ordenskanselliet?

Hovedoppgaven til ordenskanselliet er å etterleve de tradisjonene som Valkyrien har, samt følge opp de statutter og lover som finnes for organisasjonen. Samtidig er en praktisk oppgave å sørge for bestilling av Valkyrienringer til avgangskullene.

ring

Valkyriens ring

Valkyrieringen er dypt forankret i foreningens identitet og bæres av mange tidligere kadetter.

medal

Utmerkelser

På blotet slås enkelte krigere av Valkyrien til einherjer, riddere og æresmedlemmer.

scroll

Valkyriens historie

Siden 1898 har Valkyrien skrevet en spennende historie om kadettlivet på Sjøkrigsskolene.

§ 9-1 Ordenskanselliet er, på generalforsamlingens vegne, vokter av Valkyriens symboler og tradisjoner og de måter disse er tillatt brukt på.

Valkyriens karakterer

Kadettforeningen bærer lange tradisjoner for symbolikk, ritualer og samhold. Fra 1898 har kadetter latt seg inspirere av den norrøne mytologien. Trykk deg inn på bildene for å lære mer om Valkyriens historiske karakterer.

Valkyriens arrangementer

Foreningens historisk forankrede arrangementer står høyt for kadettene i Valkyrien. Trykk for å lese mer om historien bak de ulike arrangementene (kommer).

Ragnarok

Innskrivning

Øvrige (kommer)

Sjøkrigsskolen på tokt

Hvert år gjennomfører kadettene ved Sjøkrigsskolen sitt tradisjonelle tokt med seilskuten «Statsraad Lehmkuhl». Toktet er dypt forankret i sjøoffisersutdanningen med røtter langt tilbake. Trykk på bildet for å lese mer.

§ 9-1 Ordenskanselliet er, på generalforsamlingens vegne, vokter av Valkyriens symboler og tradisjoner og de måter disse er tillatt brukt på.