SJØKADETTFORENINGEN AV 1898 VALKYRIEN

Valkyrien er kadettforeningen ved Sjøkrigsskolen. Foreningen ble grunnlagt i 1898 av Christoffer B. Meyer, og har siden den tid fungert som et organ for å ivareta kadetters sosiale behov.

Valkyriens virke strekker seg utenom det akademiske, og er en selvstendig forening som er laget av kadetter, for kadetter. Valkyriens mål er å samle medlemmene, ta vare på tradisjoner og opprettholde humør og engasjement blant kadettene på Sjøkrigsskolen.

I tillegg til å være en pågangsdriver for godt samhold på skolen ønsker Valkyrien å strekke ut en hjelpende hånd til nærmiljøet i Bergen. Kreftaksjonen, Sjørøvertokt med barneavdelingen på Haukeland og Høsttakkefest på Løvåsen sykehjem er bare noen få av de mange arrangementene vi støtter oppunder.

Valkyriens daglige drift styres av Presidenten ved hjelp av Valkyriens styremedlemmer. Styret velges en gang i året på generalforsamlingen. Dette sørger for engasjement, nye impulser og ikke minst utvikling i kadettforeningen. 

Ettersom det hvert år velges inn nye styremedlemmer har Valkyrien et kontrollorgan og et ordenskanselli, som sørger for at lover og tradisjoner opprettholdes i henhold til de lovene som er fastsatt av Valkyriens medlemmer gjennom årene foreningen har virket.

Valkyrien er tuftet på de to grunnpilarene engasjement og initiativ, og har slagordet:

EX UNITATE VIRES – Fra fellesskap kommer vekst

diploma

Valkyriens lov

Valkyrieringen er dypt forankret i foreningens identitet og bæres av mange tidligere kadetter.

medal

Generalforsamling

Valkyriens øverste myndighet er generalforsamlingen. Den innkalles årlig i skolens aula.

scroll

Valkyriens historie

Siden 1898 har Sjøkadettforeningen skrevet en spennende historie om livet som kadett på Sjøkrigsskolene.

2020/2021

Valkyriestyret

På Generalforsamlingen voteres det hvert år et nytt styre inn. Nåværende president Synne Mjelva sitt styre har følgende intensjon med sin periode:
  1. Styret skal arbeide for å styrke avdelingsfølelse blant foreningens medlemmer, i den hensikt å øke det sosiale samholdet i kadetthverdage

  2. Styret skal arbeide for å styrke samarbeidet, og kommunikasjonen mellom krigsskolene, i den hensikt å danne en felles plattform for kadettforeningene.

   Organisasjonskart

   Org. nr. 986182284
    
    
    
    

   Sidestilte organer

   IMG_0754-1024x683

   Komiteens arbeidsoppgaver er å påse at Valkyrienstyret til enhver tid utfører et arbeid som er i tråd med foreningens formål, samt at foreningens lover blir overholdt.

   Tre ganger i året gjennomgår foreningen referater, budsjetter og regnskap for å danne seg et bilde om foreningens drift foregår korrekt.

   I tillegg samarbeider Kontrollkomiteen med Kadettrådet i utvelgelse av hvem representerer Sjøkrigsskolen ved eksterne ball, i inn- og utland. For ytterlige informasjon og detaljer om komiteens arbeid, se Lover for Sjøkadettforeningen av 1898, Valkyrien § 10.