Dogwatch

Dogwatch er magasinet til Valkyrien og utgis fire ganger i året. Her finner man litt løst og fast om hva som har skjedd på skolen, samt artikler om aktuelle temaer som opptar kadettene. Vi lager magasinet vårt selv, med unntak av trykking. Stoff som kommer inn til redaksjonen er som regel skrevet av den jevne kadett og har alt fra politisk vinkling, til turtips. Vi har også en spalte kalt Låringen, hvor kloke og mindre kloke sitat fra kadetter og stab er kommet på trykk.

Siste utgivelser

Her finnes de siste utgivelsene av Dogwatch i pdf-format.
Enkelte deler av bladet er kun tilgjengelig i papirutgaven.
Ønsker du Dogwatch sendt hjem i posten,
bli støttemedlem!

Sommer 2022
Høst 2022
Vinter 2022
Vår 2023

Grunnlagt 1899 

Valkyrjens første utgave

«Lad også hos os pressen – saa liden den end er – bli noget lignende; lad den også her bli den gode og retfærdige, ja gjerne skarpe, kritiks redskab, noget enhver god sag pligter at tale…» 

Slik lød programmet til avisen «Valkyrjen» i 1899 når J. Bull og H. Antonsen etablerte det første bladstyret. De pekte på hvordan «vi lever i den store sosiale bevegelses tid, en tid hvori kampen for samfunnets ordning og ledelse er skapere end nogen-sinde» og at «hvad, der mere end andet ha bidraget hertil, er pressen… Således er pressen bleven en verdensmagt iligesaa stor og mægtig som fordums sverdet».

Etter en lengre dvale ble det i 1972 blåst nytt liv i skoleavisen, dog med nytt navn, «Dog Watch». Navnet stammer fra et maritimt uttrykk for nattevakten hvor selv hundene (på land) sov. Skoleavisen lever i beste velgående og er en viktig grunnstein i foreningen og kadettlivet.

Forsiden til første nummer til Valkyrjeavisen.

Stakkars redaktøren. Tegning fra Valkyrjeavisen.

Redaksjonen

Redaksjonen er en engasjert gjeng blant skolens kadetter som arbeider målrettet mot å skape en best mulig skoleavis for Sjøkrigsskolen. Alt gjøres ved siden av studiene.

Redaksjonen 2020/2021 består av:

Redaktør Siri A. S. Aamodt (avbildet)
Kjell Kristian Netland – Ansvarlig layout
Henrik Skåtun – Fotograf og layout
Julie F. Birkeland – Eksternansvarlig og journalist
Helle Regine Elverum- Journalist og layout
Linus Størbu – Layout
Ruby Andresen – Journalist og layout
Fride S. Hem – Layout
Nikolina E. Myklebust – Layout
Marte Gravem – Layout
Aliseena Jamali – Layout
Vilde Espedal – Journalist og layout
Julie Birkeland – Korrektur og layout
Carl Hermann Corneliussen – Journalist og layout

Målgruppen

Magasinet trykkes i fire årlige utgaver i 600 eksemplarer og distribueres først og fremst til kadettene ved skolen, men også til øvrige avdelinger i Forsvaret, våre annonsører, støttemedlemmer og øvrige som ønsker bladet tilsendt. 

Dersom man ønsker å få tilsendt blad kan man ta kontakt med redaksjonen.

Ønsker du å skrive i Dogwatch? En hel side er 400 ord og en dobbelside er 900 ord. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med en i redaksjonen på dogwatch@gammel.valkyrien1898.no eller på dogwatchsksk@gmail.com

Bergen sett med en kadetts øyne