Statutter

Formålet med støtten er å oppfordre kadetter til å delta på idrettslige aktiviteter utenfor Sjøkrigsskolen. Støtten skal fremme en aktiv livsstil gjennom å oppfordre kadetter til å delta på ulike idrettsarrangement og tilsvarende utenom skoletiden. Videre er tanken at kadetters deltagelse på ulike arrangementer er ønskelig for å promotere Sjøkrigsskolen og Valkyrien idrettslag.

Ta forbindelse med VIL om du har eventuelle spørsmål.

Epost: vil@gammel.valkyrien1898.no

Bestemmelser for støtte