KNM STATSRAAD LEHMKUHL

Bergen

Øvelse «Sette Sjøbein»

Hvert år gjennomfører kadettene ved Sjøkrigsskolen sitt tradisjonelle tokt med seilskuten «Statsraad Lehmkuhl». Toktet er dypt forankret i sjøoffisersutdanningen med røtter langt tilbake. Øvelsen har fått navnet «Sette sjøbein» (tidligere Magelan) hvor kadettene får kjenne på sjøsyke, hardt vær og viktigheten av godt kameratskap.  

8000

nautiske mil

120

Mannskap

74

døgn i sjøen

En unik plattform

Det som gjør toktet helt unikt er plattformen som anvendes. Det er mange elementer i konseptet som gjør potensialet for læringsutbytte svært høyt. Arenaen for leder- og offisersutvikling, grunnlaget for profesjonsidentitet og kultur, arbeid- og bosituasjonen, og at disse skjer parallelt i et isolert domene er faktorene som gir toktet dets effekt.  

En relevant arena

Ombord kan nesten alle Sjøforsvarets oppgaver knyttes til oppdragsløsningen. Kadettene etablerer en kadettledelse hvor de praktiserer oppdragsbasert ledelse gjennom underavdelinger og skipsdetaljer. De underviser selv i sjømilitær engelsk, sjømilitær ledelse, sjømakt og sikkerhetsstudier, og sjømannskap.  Det ville ikke vært samme læringsutbytte på Ulven eller Rena. På Statsraad Lehmkuhl er usikkerheten reell og oppgavene ombord må løses for å drive skuta fremover. Arbeids- og bosituasjonen gjør at kadettene skaper helt andre relasjoner enn på de fleste andre arenaer. Dette gir en direkte overføringsverdi til Sjøforsvaret. 

Profesjonsidentitet og kultur

Statsraad Lehmkuhl forankres  i den dypeste identiteten alle sjømenn og sjøkrigere har – selve «sjømaktes grunnlag», hvilket også er navnet på emne 5 i henhold til studieplanen. Det samholdet kadettene skaper ombord legger grunnlaget for de neste tre årene og dermed for hele karrieren. Som en kadett utalte det: «Dette må oppleves for å forstås».

Toktet gir oss en større forståelse for hva vår kyststat er tuftet på, hvordan vår profesjon har blitt til og hva den består av. Tradisjoner, terminologi og symboler – den kulturen sjønasjonen, sjømakten og Sjøkrigsskolen representerer, bærer vi med dette videre. Valkyrie-emblemet i baugen er selve symbolet på hvor dypt forankret dette toktet er i sjøoffiserutdanningen. Det var ombord her historien startet. Kadettene lærer å utføre arbeid slik sjømenn har gjort århundrer før dem. Dette historiske perspektivet er med på å danne deres sjømilitære identitet, hvilket gjør toket til en avgjørende del av vår utdannelse og dannelse sådan.

2

Atlantiske kryssninger

75

max windspeed [m/s]

«Lehmkuhl er ikke bare en reise i ukjent farvann, men også en reise i ditt indre ukjente»

Kadett CORNELIUSSEN

«Toktet må oppleves for å forstås»

Kadett Berg