Personvernserklæring

Personvernerklæringen forteller hvordan Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien samler inn og behandler personopplysninger. Den skal til enhver tid være tilgjengelig for foreningens medlemmer og skal samtykkes til for å kunne være medlem.

Erklæringen inneholder informasjon om medlemmets rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et medlemsforhold og generell informasjon om hvordan Valkyrien behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Kontrollkomiteen er ansvarlig for å oppdatere personvernserklæringen.