Salgsbetingelser

Salgsbetingelsene beskriver forholdet mellom Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien som selger og foreningens medlemmer som forbruker.

Betingelsene inneholder informasjon om forbrukerens rettigheter ved inngåelse av en kjøpsavtale og generell informasjon om partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder.

Sist oppdatert: Januar 2018

Kontrollkomiteen er ansvarlig for å oppdatere salgsbetingelsene.