Generalforsamling

§ 4-1 Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet


  Her finner du programmet og vedtektsforslag for generalforsamlingen!


  Valkyrien inviterer til Generalforsamling 2023

  I den forbindelse oppfordres alle som vurderer å søke til verv om å gjøre dette. Det er et år som gir stor beslutningsmyndighet og innsikt i drift av foreningen og kadettmassen, en mer givende skolehverdag og mange spennende utfordringer. Foreningen driftes av kadetter for kadetter for at skolehverdagen skal bli noe mer enn en skolehverdag. Nettopp derfor er det behov for ditt engasjement og initiativ. 

  Stillingsbeskrivelser for de ulike vervene finner du lenger nede på siden.

  Oppdateringer

  05. april 2022

  Her vil oppdateringer angående gjennomføringen av generalforsamlingen bli publisert.

  Generalforsamling 2022

  11. januar 2023

  Tid & sted

  Årets generalforsamling for Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien gjennomføres onsdag 11. januar 2023 16.00 til 20.00 i Kronprins Haakons aula.

  Still til verv (Trykk her for å søke)

  Ønsker du å stille til verv, meld deg inn i innmeldingsskjema.

  Styreverv


  Økonomiansvarlig


  Eksternansvarlig


  Kommunikasjonsansvarlig


  Redaktør Dogwatch


  Leder Kontrollkomité


  NK Kontrollkomite


  Leder Ordenskanselliet


  Nestleder Ordenskanselliet

  Ofte stilte spørsmål

  Kan GOU 1 søke på verv?

  Ja, GOU1 både kan og oppfordres til å søke på verv!

  Stillingsbeskrivelser finner dere her og utenfor Vinland. For å melde kandidatur benytter man seg av innmeldingsskjemaet. Skjemaet kan finnes på plakater på skolen, Joyn, eller gjennom knappen lagt til på siden her

  Hvilke verv kan jeg søke på?

  Alle verv kan i utgangspunktet søkes på, med unntak i leder for kontrollkomitéen, og Ordenskanselliet. NK Kontrollkomité vil automatisk bli leder etter ett år. Ordenskanselliet har egen søknadsprosess etter generalforsamlingen (mer info kommer).

  Hvordan foregår valget?

  Valget avholdes i den rekkefølgen vervene er skrevet i loven.  Kandidatene får en gitt taletid før avstemning ved håndsopprekning skjer umiddelbart etter siste kandidat.

  Hvor lang taletid får jeg?

  Presidentkandidatene får tre minutter taletid hver, før avstemning gjøres. Resterende verv har to minutter taletid. Kandidater som er på kurs eller liknende og som ikke kan delta iht. lovens § 4-21 sender inn sin taletid på video.

  Hvordan endres valkyriens lover?

  Et vedtak på generalforsamling (eller ekstraordinær generalforsamling) er eneste mulighet for å endre på våre lover. Lovendringsforslagene kan sendes til leder for Kontrollkomiteen, Robin Moen, på kk@gammel.valkyrien1898.no. Fristen for innsendelsen er mandag 18. April.

  Valkyrieloven er tilgjengelig her.

  Kan jeg stille til verv uten å delta på GF?

  Du må delta på generalforsamling for å kunne stille til verv. Dette betyr i hovedsak at du må møte fysisk. Unntaket er beskrevet i lovens § 4-21. 

  «Hvis en gruppe eller klasse av skolemessige årsaker, ikke kan møte på generalforsamling, kan det tilrettelegges for stemming uten personlig fremmøte. Dette må vedtas av styret og det oppnevnes en kontaktperson. En gruppe betegnes som minst 10 personer Medlemmene av gruppen eller klassen kan stille til valg under samme betingelser som tilstedeværende medlemmer».

  Kan jeg komme med benkeforslag?

  Det er kun kandidater som allerede har meldt sitt kandidatur før fristen som kan stille til andre verv etter å selv ikke ha blitt valgt til det vervet man opprinnelig søkte på.

  Benkeforslag til lovendringer aksepteres ikke.

  Spørsmål og ytterligere informasjon

  Presiseringer rundt gjennomføring, og annen informasjon vil bli sendt ut på et senere tidspunkt.

  Alt om generalforsamling står beskrevet i lovene og på denne siden.

  Vil du bli en del av styret?

  Valkyriestyret velges hvert år på Generalforsmalingen. Alle Valkyriens medlemmer er stemmeberettiget under Generalforsmalingen og er Valkyriens høyeste organ.