Rundebordskonferanse 2022

Luftmilitært Samfund inviterer til fagkonferanse om forsvarspolitikk 10.november

Alle utgifter tilknyttet konferansen dekkes, inkludert reiseutgifter.

Lyst til å delta? Send melding til Julian Riis, eller huk tak i meg i gangen:)
Frist ut torsdag 13.10
Husk å avklare permisjon med veileder/kullsjef

Last ned vedlegget under for mer informasjon