26. januar 2022 gjennomførte foreningen ekstraordinær generalforsamling med hensikt å fastslå budsjettet for 2022. GOU1 med sin tidlige avreise fikk mulighet til å komme med innspill til budsjettet i starten av januar 2022. 

Budsjettforslaget ble presentert av Økonomiansvarlig. Etter gjennomgang og spørsmålsrunde ble budsjettet vedtatt ved simpelt flertall av de 116 deltagende.

Vi ser frem til avvikling av både Valkyriens Råd og Generalforsamling henholdsvis 23. mars og 20. april. Datoene er tentative. 

Kontrollkomité

Categories: Oppdateringer