«hedre de som hedres bør»

valkyriens utmerkelser

Valkyriens Ordenen består av utmerkelser; Einherjer, riddere og æresmedlemmer. Alle tre hederstittlene er ment som en varig hedersbevisning til kadetter som går på Sjøkrigsskolen og for de som gjør en ekstra innsats for Valkyrien og dens medlemmer.  

Slagning

Under Valkyrieblotet vil foreningens øverste leder, Valkyrje slå nyutnevnte einherjere. De som blir slått til einherjer på Sjøkrigsskolen er kadetter som har gjort en ekstra innsats for fellesskapet. De har vist engasjement, kløktighet og en stå-på-vilje utenom det vanlige, og fortjener følge til Valhall.

Æresgilde

Valkyrieblotet er vell så mye en avdelingsfest for å opprettholde det fellesskap og samhold kadettforeningen er. Krigerene samles derfor til festgilde for å se tilbake på året som har gått, og samle mot til året som ligger i vente. Blotet er også det første offisielle møte med yngste kull, som er utplassert på Østlandet.

Tyst

Odins ravner, Hugin og Munin, har som oppgave å bringe til overflaten de historier som ikke nødvendigvis alle Valkyriens krigere har fått med seg gjennom det året som har gått. Etter slagningen, og under middagen, også disse kadettene få sin rettmessige straff. ​

I

Valkyriens orden

De som blir slått til einherjer på Sjøkrigsskolen er kadetter som har gjort en ekstra innsats for fellesskapet. De har vist engasjement, kløktighet og en stå-på-vilje utenom det vanlige, og fortjener følge til Valhall.

Æresmedlem av Valkyriens Orden

Æresmedlemskap er den høyeste utmerkelsen innen Valkyrien. Æresmedlemmer utnevnes kun i helt spesielle tilfeller, og da for en enestående innsats av vidtrekkende betydning for Valkyrien. Som æresmedlemmer kan også utnevnes personer som på annen måte spesielt har utmerket seg ved arbeid i Valkyriens ånd. Æresmedlemmer utnevnes av generalforsamlingen etter innstilling fra ordenskanselliet.

Æresmedlemmer tildeles Valkyriens orden som bæres på mørkeblått bånd. Ordenen utføres i forgylt sølv, delvis med emalje. Midtpartiet er Valkyriens stjerne i gull på sort bunn. Æresmedlemmer er samtidig riddere av Valkyrieordenen, om de ikke allerede er det fra før.

Ridder av Valkyriens Orden

Ridder av Valkyrieordenen er den nest høyeste utmerkelse innen Valkyrien. Ordenen er innstiftet for å hedre personer som har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid for Valkyrien, eller som ved annen særlig verdifull innsats for et felt innenfor foreningens formål, har gjort seg fortjent til en spesiell påskjønnelse fra Valkyrien. Riddere utnevnes av generalforsamlingen etter innstilling fra ordenskanselliet.

Riddere av Valkyrieordenen tildeles Valkyriens orden som bæres på burgunder bånd. Ordenen utføres i forgylt sølv, delvis med emalje. Midtpartiet er Valkyriens stjerne i gull på sort bunn.

Æresmedlemmer og Riddere rangeres innbyrdes i henhold til utnevnelsesdato. I spesielle tilfeller kan denne regelen fravikes.