Valkyrienstjernen u bakgrunn

Støtte

medlemskap

Som støttemedlem i Valkyrien får du en rekke fordeler utover å være en del av fellesskapet. Delta på alle Valkyriens arrangementer, ta del i idrettslaget, motta Dogwatch og dra nytte av alle de andre medlemsfordelene.

Ta forbindelse med organisasjonssekretæren ved spørsmål.

 

Hvorfor bli støttemedlem i Sjøkadettforeningen Valkyrien?

“En gang kadett, alltid kadett” lyder ordtaket. Som tidligere kadett vil du alltid ha en plass i Valkyrien, men som støttemedlem vil du få noen ytterligere fordeler. Det finnes to ulike typer støttemedlemskap – et passivt og et aktivt.

Aktivt støttemedlemskap – 500 kr

Det aktive medlemskapet er for deg som ønsker og ta del i miljøet, samt motta samme tilbud som kadettene på skolen. Her er noen av fordelene ved aktivt støttemedlemskap.

  • Alle utgivelser av Dogwatch gjennom året
  • Alle medlemsfordelene
  • Delta på en rekke av Valkyriens arrangementer
  • Delta på idrettsarrangementer med Valkyrien Idrettslag som klubb.

Hvem kan bli støttemedlem?

Faller du inn under en av gruppene i Valkyriens lov § 1-3 har du mulighet til å opptas som støttemedlem i Sjøkadettforeningen Valkyrien av 1898. 

  • alle offiserer uteksaminert fra Sjøkrigsskolen
  • medlemmer av Sjøkrigsskolens militære og sivile stab
  • elever ved Forsvarets Stabsskole
  • kadetter ved sivile høyskoler/universiteter – elever ved halvårig kvalkurs (KVK)

Slik melder du deg inn

Send en mail til orgsek@gammel.valkyrien1898.no med navn, hvilket støttemedlemskap du ønsker, adresse, e-post og telefonnummer. Innbetalingen gjøres til Valkyriens konto: 9528.05.09257. Velg “Støttemedlemskap” og merk med navn.

Når mail og innbetaling er mottatt vil du motta en bekreftelse på mail, motta link til ditt digitale medlemskort samt Dogwatch i posten.