Søk Ordenskanselliet

Valkyriens tradisjonsbærere

Er du foreningens nye andrekansler?

Har du lyst å videreføre Valkyriens tradisjoner, 
støtte opp under arrangementer og bidra til felleskapet? 
Da er Ordenskanselliet midt i blinken!
Under ligger stillingsbeskrivelsen til vervet, 
men hvis du lurer på noe er det bare å spørre 
nåværende leder for Ordenskanselliet og førstekansler Filip Husebø.

Hvordan søke? 
Send inn en søknad til ordenskanselliet@gmail.com eller til meg på messenger.
Skriv hvem du er og hvorfor du passer til stillingen.
Søknad må leveres før 17. april.