Æresmedlemskap er den høyeste utmerkelsen innen Valkyrien. Æresmedlemmer utnevnes kun i helt spesielle tilfeller, og da for en enestående innsats av vidtrekkende betydning for Valkyrien. Som æresmedlemmer kan også utnevnes personer som på annen måte spesielt har utmerket seg ved arbeid i Valkyriens ånd. Æresmedlemmer utnevnes av generalforsamlingen etter innstilling fra ordenskanselliet.

Æresmedlemmer tildeles Valkyriens orden som bæres på mørkeblått bånd. Ordenen utføres i forgylt sølv, delvis med emalje. Midtpartiet er Valkyriens stjerne i gull på sort bunn. Æresmedlemmer er samtidig riddere av Valkyrieordenen, om de ikke allerede er det fra før.

Ridder av Valkyrieordenen er den nest høyeste utmerkelse innen Valkyrien. Ordenen er innstiftet for å hedre personer som har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid for Valkyrien, eller som ved annen særlig verdifull innsats for et felt innenfor foreningens formål, har gjort seg fortjent til en spesiell påskjønnelse fra Valkyrien. Riddere utnevnes av generalforsamlingen etter innstilling fra ordenskanselliet.

Riddere av Valkyrieordenen tildeles Valkyriens orden som bæres på burgunder bånd. Ordenen utføres i forgylt sølv, delvis med emalje. Midtpartiet er Valkyriens stjerne i gull på sort bunn.

Æresmedlemmer og Riddere rangeres innbyrdes i henhold til utnevnelsesdato. I spesielle tilfeller kan denne regelen fravikes.

Samtlige æresmedlemmer og riddere skal avfotograferes og bildet skal henges opp sammen med de andre æresmedlemmer og riddere på foreningens galleri i Valhall.

Liste over riddere og æresmedlemmer

ETTERNAVNFORNAVNORDENYRKETILDELT
BlomTore ClaesÆresmedlemSivilingeniør1959
Bowitz-IhlenGerhardÆresmedlemOrlogskaptein1971
EikangerEgil JørgenÆresmedlemAdmiral2009
HaakonKronprinsRidderHKH1995
HøeghOve DinesRidderDirektør/ Siv. Øk.1959
MonsenTor GeorgRidderFlaggkommandør1999
SivertsenRoaldÆresmedlemKontorsjef2016
HelljesenRuneRidderAdm.dir.1982
ThorleifssonThorleifRidderLøytnant1982
SkorpenLars AtleRidder 1984
HansenOla BøeRidderLøytnant2001
SteenslandIngeÆresmedlemDirektør1996
DahlTore PrytzRidderLektor1996
ScheenRolfÆresmedlemOrlogskaptein1921
DedekamJørgen OttoÆresmedlemDosent1958
JohannessenFolke HaugerÆresmedlemAdmiral1964
BerntsenToralfÆresmedlemDosent1964
LibergOdd A.ÆresmedlemAdvokat1969
WettergrenAstridÆresmedlemOldfrue1984
PettersenThorleifÆresmedlemAdmiral1984
ØstervoldSjur NormannÆresmedlemKommandør1999
MeyerChristoffer B. V.ÆresmedlemKommandør 
BullJohann A.ÆresmedlemKommandør 
StamsøTrondÆresmedlemKommandør 
LihaugRitaRidderRenholdsbetjent2012
KumarManavRidderKaptein2015
Valkyriens ordensstjerne med bånd for æresmedlem.