Det er nå tid for ny kontingentinnbetaling. Denne kontingentinnbetalingen er for høsten 2021. Etter denne kontingentinnbetalingen kommer Valkyrien til å gjøre en endring fra å gjennomføre etter- innbetaling til før-innbetaling. Vi ønsker å få inn medlemskontingentene på starten av halvåret framfor på slutten av halvåret – slik vi har gjennomført det til nå.

Ved å gjøre denne endringen vil vi gjennomføre innbetalingen på samme tidspunkt som Krigsskolen noe som er en fordel under splittelsesperioden av førsteklasse under emne 2 og 3, det vil også sørge for at vi unngår komplikasjoner med kullet som skal uteksamineres. I tillegg vil dette hjelpe økonomiansvarlig i Valkyrien med å få oversikt over hvor mye inntekter vi faktisk får inn hvert år.

Måten vi kommer til å gjennomføre denne endringen på er at alle medlemmer betaler kontingent for høsten 2021 i november og kontingent for våren 2022 i januar. All informasjon om hvordan betalingene gjennomføres kommer på JOYN.

Dersom noen har noen spørsmål knyttet til endringen i kontingentinnbetaling rettes de til økonomiansvarlig, Hanna Ihlen.

KONTINGENT | KADETT
(HØSTEN 2021)

Categories: Kontingent