Konstituering av nytt Fagpolitisk råd

Fagpolitisk råd 2020-2021Her finner du informasjon om hvilke plasser det finnes i styret og hvordan du kan søke.

Foto: Forsvaret

Beskrivelse av verv FPR

Det som er viktig å få frem er at alle vervene sitter jo sammen i et styre. 
Styre vil jo samarbeide om de fleste oppgavene, vervene har bare hovedansvaret for noen spesifikke oppgaver.
 

SMS-Liason

SMS står for Sjømilitært samfunn. Utdrag fra siden deres:

«Sjømilitære Samfund (SMS) er en ideell faglig organisasjon stiftet i 1835 for å arbeide for et godt og troverdig sjøforsvar. Sjømilitære Samfunds formål er å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling, å fremme medlemmenes interesse for militære, militærvitenskapelige og militærtekniske emner, samt å fremme kameratskap og korpsånd blant dem. Foreningen utøver dette ved å samarbeide med andre organer og ved å samle medlemmene til foredrag, diskusjoner og selskapelig samvær.

SMS-Liasonen blir da bindeleddet mellom FPR og SMS. Denne personen må være forberedt på å representere FPR og Valkyrien, men også SKSK, hos SMS.

PR-Ansvarlig

Som PR-ansvarlig i FPR vil du ha ansvaret for nettfanen vi planlegger å opprette for FPR på Valkyrien sin nettside. Du vil også være ansvarlig for FPRs kommunikasjonsplattformer, og vil mest sannsynlig ha nær kontakt med kommunikasjonsansvarlig i Valkyrien.

PTM-Ansvarlig

Som PTM-Ansvarlig blir du ansvarlig for å lage et budskap/innlegg vi kan formidle til resten av kadettmassen. Hvordan du vil lage det budskapet er opp til deg. Det eneste kravet er at det må handle om sikkerhets- og forsvarspolitikk. Hvis du vil tegne en tegning om Israel/Palestina konflikten, eller f.eks. om COVID-19, er det helt supert! Her er det bare fantasien som setter grenser.

Generelt om alle vervene:

En gjennomgående faktor er at jeg vil at alle vervene skal ha mest mulig spillefrihet. Det finnes ikke grenser for hva FPR kan oppnå. Det finnes ikke grenser for hva dere som medlemmer kan få oppleve. Jeg vil naturligvis sørge for at alle for deltatt på noe de er interessert i.

Det stilles heller ingen krav til tidligere erfaring, så her er det bare å søke. Vi er sammen om visjonen for FPR 2020 som er å skape en større interesse for forsvarspolitikk og ledelse blant Valkyriens medlemmer. Anbefaler alle å søke på et verv, det kommer til å bli utrolig lærerikt og det er fint å kunne ha på CVen til fremtiden.

Hvordan søke:

  • Send mail til jmasoy@fhs.mil.no
  • Fortell litt om deg selv i mailen, interesser du måtte ha osv.
  • Fortell hvilket verv du kunne tenkt deg å ha, eventuelt en prioritering hvis du kunne tenke deg flere.

Søknadsfrist lørdag 01.05.2020

Det er det! Gleder meg til å høre fra dere!

Med vennlig hilsen Jone Måsøy, Leder FPR.