Nye lovendringer

På Valkyriens styremøte 13.05.2020 ble det vedtatt en vedtektsendring. Se referatet her for mer informasjon. 

Med bakgrunn i vedtaket gjort på ekstraordinær generalforsamling (e. GF.) 26. november 2019 har Valkyrien styret endret ordlyden i vekten §12-7 og skrivefeil i paragraf §12-8. Gjennom vedtaket av styrevervet kommunikasjonsansvarlig og stillingsbeskrivelsen vedtatt på ekstraordinær generalforsamling ønsket kontrollkomiteen å endre paragraf §12-7 og §12-8 med dekning i lovens § 4-15 og § 9-5 (gjengitt på slutten av dette dokumentet) for å aktualisere vedtektene.

Til info: Bildene som ligger under Kapittel 12 er også vedtatt flyttet til «Instruks for Valkyriens visuelle profil» som kommunikasjonsansvarlig utarbeider.

Forslag ny § (rødt fjernes, grønt tilføyes):

§12-7 Valkyriens logo skal fremstilles i tråd med foreningens visuelle profil “Instruks for Valkyriens visuelle profil”. Denne Den visuelle profilen er opprettet for å gi foreningen et profesjonelt bilde utad. Den visuelle profilen Instruksen skal utarbeides, godkjennes i styret og være tilgjengelig for foreningens medlemmer på egnet dataområde.

§12-8 Valkyriens logo skal kun brukes av Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien og i private sammenhenger. Aktiv bruk av Valkyriens logo i offentlige sammenhenger som ikke hører sammen med Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien, ellers som kan tolkes i negativ forstand, skal ikke forekomme.

Ny § etter vedtak (vil bli seende ut):

§12-7 Valkyrien skal fremstilles i tråd med “Instruks for Valkyriens visuelle profil”. Den visuelle profilen er opprettet for å gi foreningen et profesjonelt bilde utad. Instruksen skal utarbeides, godkjennes i styret og være tilgjengelig for foreningens medlemmer.

§12-8 Valkyriens logo skal kun brukes av Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien og i private sammenhenger. Aktiv bruk av Valkyriens logo i offentlige sammenhenger som ikke hører sammen med Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien, ellers som kan tolkes i negativ forstand, skal ikke forekomme.

Relevante paragrafer fra «Lover for Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien»

«§4-15 Endring av lovtekst som ikke medfører meningsforskjell kan gjennomføres uten generalforsamlingen. Dette kan eksempelvis være å endre ordlyden for å holde lovverket i takt med tiden. Dette krever simpelt flertall i styret. Ved en slik endring skal dette kunngjøres ved oppslag for forenings medlemmer senest 14 dager før endringen trer i kraft.»

«§9-5 Kontrollkomitéen har som ansvar for at foreningens lover til enhver tid er i pakt med tiden…,»

Loven blir oppdatert om to uker.