Valkyriens egen podcast

Fagpolitisk råd tok tidligere dette året initiativ til Valkyriens egen podcast. Dette har resultert i «Valkyriepodden», som er benevnelsen på Valkyriens podcaster. 

Fagpolitisk råd utgir i disse dager andre episode av sin serie «Hardt styrbord». Første episode tar leder Fagpolitisk råd Jone Måsøy og Hans Jørgen Wiborg et dykk i langtidsplanen for Forsvaret.

I andre episode vil temaet være geostrategi i nordområdene. Tor Ivar Strømmen, som er hovedlærer maritime operasjoner og PhD-stipendiat, vil være gjest. 

Det er ikke første gang Valkyrien er på luften!

De var også innovative på 80-tallet! I Dogwatch fra 1982/1983 skriver kadett Stein Hauger (OS2): 

Etter initiativ har det lyktes oss å få tildelt 20 minutter sendetid i nærradioen, FM 101. Teamet er “Valkyrien, hver er det?” Her er det mye en kan snakke om. Vi håper å kunne lage en presentasjon som virker positivt på studentmiljøet. På den måten kan vi få presentert elevorganisasjonen i andre miljøer her i byen og i tillegg også kanskje knytte noen kontakter. I redaksjonen trenger vi folk som har lyst til å være med, (spesielle kvalifikasjoner intet “must”) så ta kontakt med oss!