Ordenskanselliet av 2020/2020

Ordenskanselliet består av to kanslere med ansvaret for å ivareta og videreutvikle foreningens tradisjoner, inkludert Valkyriens Orden. Etter hver Generalforsamling og overlevering av nytt Valkyriestyret velges det ut en ny andre kansler som etter ett år i vervet tar over som første kansler og leder for Ordenskanselliet. 

Jørgen Nilsen

23 år fra Skjervøy - Operativ marine 19-22

Beskriv deg selv med tre ord:

Sånn helt ok.

Hva brenner du for?

Sliter fortsatt med utbrenthet etter Heistadmoen, men det kommer seg.

Hva er det beste med å være kadett på SKSK?

Har ikke tilbrakt nok tid på SKSK til å uttale meg, men Valhall er gøy da.

Gå opp 150 kilo eller miste 50 i IQ?

Miste 50 i IQ av rent solidariske grunner.  

Gå 100% inn for å slå verdensrekorden i å spise flest pølser (69 stk) på 10 minutter, eller bli 100% veganer for resten av livet?

Jeg er ikke glad i pølser, men går likevel for verdensrekordforsøk.

Hvorfor ville du bli med i Ordenskanselliet?

Jeg har tidligere erfart både velfungerende og ikke-fungerende studentforeninger. Jeg har derfor sett viktigheten av ha en velfungerende forening. En velfungerende kadettforening som Valkyrien bidrar til å skape et samhold og en identitetsfølelse blant kadettene. Jeg mener at foreningens tradisjoner står helt sentralt i dette arbeidet, og ønsket derfor å få muligheten til å bidra i det arbeidet.

Jeg håper jeg kan være med å sette mitt preg på foreningen gjennom å ivareta og videreutvikle foreningens tradisjoner. Jeg håper også jeg kan bidra til å skape god S under de ulike arrangementene Valkyrien arrangerer.