NAKA 2023

Nasjonalt kadettstevne 2023 blir arrangert på Sjøkrigsskolen 4. – 7. mai.

Denne siden vil bli oppdatert med mer informasjon når rammene er satt.