Hvem på skolen har gitt en ekstra innsats for kadettene og Valkyrien?

Høstens store begivenhet, Valkyrieblotet, står på trappene. I den forbindelse ønsker Valkyrien å hedre de som hedres bør. Hvem på skolen har gitt en ekstra innsats for kadettene og Valkyrien?

Send inn din nominasjon med begrunnelse til ordenskanselliet@gmail.com

Frist for nominasjon er 28. oktober 0800.
Samtidig som de verdige skal bli hedret, er det med like stor viktighet vi ønsker å tukte de som tuktes bør. Har du en god historie/tyst/fotnote om en av dine medkadetter? Send dem inn til samme mailadresse, eller legg et ark i boksen utenfor Vinland!
Categories: Oppdateringer