Overrekkelse av langtidsplan

Fagpolitisk råd 2020-2021

Foto: Forsvaret

Oppdrag

Leder Fagpolitisk Råd skal med de midler og ressurser tilgjengelig, disponere og forvalte så på en strategisk fornuftig måte. Fagpolitisk Råd er en arena i Valkyrien som er ansvarlig for å legge til rette for medlemmenes forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser. LTP gir oppdragsholderen ansvaret om å innfri disse krav.

  • Holde arrangement av FPR karakter
  • Promotere relevante arrangement
  • Være bindeleddet mellom Valkyrien og Sjømilitære Samfund
  • Arrangere Sjøkrigsskolens årlige Lederskapssymposium, så langt det lar seg gjennomføre!
  • Friheten til å videreutvikle FPR tilbud som innfrir lederskap, forsvars- og sikkerhetspolitisk karakter.
  • Bidra inn i Valkyriestyret

Andre punkter hvor gjelder Valkriens og øvrige kadetters interesser i Fagpolitisk Råd, skal innfris på en økonomisk forsvarlig måte.

Leder FPR har frivillig blitt valgt til å ta over LTP FPR 2020-2021. Leder FPR plikter etter beste evne innfri disse krav, og om så gjelder ofre din fritid og hobby for Valkyrien og dets medlemmer.

Med dette takker jeg for gleden og tilliten, samt ønsker Jone lykke til med å innfri LTP FPR (riktig nok, med større økonomiske rammeverk, enn forrige LTP)!

Overrekkelsen inneholder 1x nøkkel til Valkyriens kontor, samt Leder FPR sitt navn inngravert på Tinnmugge i Valhall.

Ex Unitate Vires