PÅMELDING KAFO

KAFO inviterer til faglig påfyll og pizza den 12. oktober kl. 16.30! Åpent for alle kadetter ved sjøkrigsskolen, uansett fagforening. Tema: Hvordan man bygger gode team, risikoavveining og "just culture". Meld deg på da vel!

KAFO Lokalstyre SKSK

Fair winds and following seas

Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien