272966425_321206553390081_623943663580924051_n
Gi et bidrag ved å trykke på QR-koden!

KRAFTTAK MOT KREFT

Hold av datoen 5. mars!

Kjære kriger av Valkyrien.

Lørdag 5. mars vil det være innsamlingsaksjon i byen. I den anledning skal oss kadetter dele ut giverkort, med QR og SMS-koder for innsamlingen. Vi ønsker at så mange som mulig deltar!

Mer informasjon om aksjonsdagen kommer fortløpende!

Her er link for mer informasjon om krafttak mot kreft:

https://kreftforeningen.no/krafttakmotkreft/om-krafttak-mot-kreft/

KMK staben 2022

Fair winds and following seas

Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien