FORSLAG TIL BUDSJETT 2022

Les deg opp på hva foreningen bruker penger på!

Kjære kriger av Valkyrien. GOU 1 drar på seilas med Statsraad Lehmkuhl 6.januar og har derfor ikke mulighet til å stemme over Valkyriens budsjett for 2022. Av denne grunn deler Valkyrien forslaget til årets budsjett nå slik at GOU1 har mulighet til å se på det før de drar. Dersom det er noen i GOU 1 som har spørsmål eller innvendinger til budsjettet for 2022 har dere fram til 6.januar på å melde det inn til økonomiansvarlig Hanna Ihlen (Tlf: 90278080, mail: hihlen@mil.no.)

Resterende kadetter vil behandle budsjettet under en ekstraordinær generalforsamling i slutten av januar. Da vil det bli presentert og forklart. Dersom noen i GOU2 eller GOU3 har spørsmål før det, kan de også sendes inn.

Budsjettet som vedtas vil være styrende for neste års Valkyriestyre. Neste Valkyriestyre velges på generalforsamlingen tentativt 20. april 2022.

Trykk på “LAST NED” for å se budsjettet inkludert noter:

Økonomiansvarlig

Fair winds and following seas

Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien