KONTINGENTBETALING (SISTE FRIST)

Siste frist for høstens kontingentbetaling!

Kjære kriger av Valkyrien. I dag er siste frist for innbetaling av kontingenter Høsten 2021. Vi minner om at for å få alle rettighetene utarbeidet i Valkyriens lover kreves det sammenhengende medlemsskap i en av studentforeningene: §12-1 “(…) Videre, kreves det at man har vært medlem av Valkyrien under hele undervisningstiden ved sjøkrigsskolen.” Les mer om dette her.

Har du allerede betalt kontingent, kan du se bort ifra denne meldingen 🤗

Frist for innbetaling av kontingent er søndag 05. desember.

KONTINGENT | KADETT
(HØSTEN 2021)

Gjelder for hær, sjø og luftkadetter i GOU-1, GOU-2, GOU-3 og GOU-4

Nytt betalingssystem fra januar!

Vi jobber med å snu kontingentbetalingene til i forkant av hvert semester, i stedet for i etterkant (nåværende praksis). Les mer om dette her!

Økonomiansvarlig

Fair winds and following seas

Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien