SISTE FRIST: INNSTILLING EINHERJER

Ordenskanselliet ønsker fortsatt innstillinger!

Kjære kriger av Valkyrien. Snart er siste mulighet for å sende innstillinger!

Einherjer av Valkyriens orden er den tredje høyeste utmerkelsen i foreningen. Ordenen skal hedre kadetter som har bidratt ekstraordinært for fellesskapet i foreningen, dette i form av initiativ, engasjement og pågangsmot.

Kjenner du noen som passer denne beskrivelsen, fyll inn skjemaet under eller send en innstilling på mail til ordenskanselliet: ordenskanselliet@gammel.valkyrien1898.no

Frist: 27. oktober!

Mer om Einherjer

Ordensgraden er oppkalt fra norrøn mytologi, og symboliserer de som falt i kamp. Å være en einherjer ansees som en ære, og man kunne gjeste Odin i Valhall. Einherjer utnevnes ved Odins råd etter innstilling fra kadetter til Ordenskanselliet.

Einherjere tildeles Valkyriens Orden som bæres på grønt bånd. Ordenen er ellers lik som æresmedlem og rikker i utforming.

Tidligere einherjere går sammen om å arrangere Ragnarok, en avdelingsfest for krigere av Valkyrien.

Hva er ordenskanselliet?

Ordenskanselliet fungerer som tradisjonsbærere i foreningen, og har dermed ansvar for å ivareta og utvikle foreningens tradisjoner. I dette inngår blant annet:

  • Ansvar for tradisjonsrike innslag på foreningens arrangementer (blotet, ragnarok etc.)
  • Gjennomføre innskrivning for nye kadetter i Valhall
  • Bestille og ivareta Valkyrieringen
  • Administrere og følge opp foreningens karakterer (Valkyrje, Kaptein Meyer, Hugin og Munin)

Ordenskanselliet

Fair winds and following seas

Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien