8. januar 2020 ble det gjennomført generalforsamling. Se referatet og den nye loven her.

GF 2020 gjennomført

8. januar 2020 ble det gjennomført generalforsamling. President Synne Mjelva sitt styre ble valgt for 2020/2021 og vil overta kommandoen i mars måned. Tre lovendringsforslag ble også vedtatt av forsamlingen. Under finnes ny lov og referat fra generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen var den første som noen gang har blitt sendt live til klasser som var hindret i å delta på grunn av kursaktivitet. Sendingen fungerte utmerket og det ble i tillegg gjennomført fjernstemming etter lovendringen på ekstraordinær generalforsamling i november.