Foreningen har tatt et veiskille

Generalforsmalingen av 2020 ble foreningens første med mulighet til fjernstemming, stille til verv uten personlig fremmøte og å stille som kommunikasjonsansvarlig.

Etter at såkalte ny ordning trådte i kraft har Valkyrien arbeidet for å tilpasse seg den nye kadetthverdagen. Det er alltid skummelt å rokke ved lange og dype tradisjoner, men det er også avgjørende for å sikre en bærekraftig og hensiktsmessig videreføring av foreningen. Valkyriestyret 2018/2019 arbeidet iherdig for å gjøre så mye som mulig klart for de nye kadettene. Når foreningen nå skriver to år med ny ordning, har foreningen tatt noen avgjørende veiskiller. På ekstraordniær Generalforsamling av 26. november 2019 ble følgende vedtak fattet slik at generalforsamlingen 2020 skulle innledes på nye prinsipper.

nytt styreverv

Foreningens digitale produkter har de senere årene blitt mer og mer profesjonelle. For å opprettholde vår digitale profil, og samtidig tilpasse oss resten av samfunnet, har Valkyriestyret sett seg nødt i å formalisere dette arbeidet gjennom et nytt verv. Kommunikasjonsansvarlig har fått ansvaret for foreningens kommunikasjonsstrategi, plattformer og visuelle profil. Undertegnede har fått tilliten til å starte utviklingen av dette vervet.

Å stille til verv uten personlig fremmøte

På lik måte som fjernstemming, så Valkyriestyret det nødvendig å sikre bredest mulig representasjon i valg av nytt styre. Dette ble også vedtatt på ekstraordinær generalforsamling. Årets generalforsamling ble derfor den første med forhåndsinnsendte filmpresentasjoner. Taletid er den samme, og filmen skal være uten effekter o.l. Denne blir vist til forsamlingen før avstemming. Det er viktig å presisere at nevnte lovendringer ikke åpner for hvilket som helst fravær. Det må gjelde hele klasser (eller større grupper), med planlagt undervisning og uten mulighet for å stille.

Åpnet for fjernstemming

Det er viktig for foreningen å holde loven oppdatert og aktuell med tiden. I en hverdag hvor det stort sett alltid er én eller flere klasser på kurs eller på andre aktiviteter, står Generalforsamlingen i fare for å miste mange av sine stemmeberettigede medlemmer. For å sikre integriteten til foreningens øverste myndighet, så Valkyriestyret 2018/2019 seg nødt i å be Generalforsamlingen om en lovendring. Lovforslaget ble vedtatt og Generalforsamlingen av 2020 ble med det første gang i historien hvor fjernstemming var mulig. To klasser var med oss live fra Ramsund, og ordningen fungerte utmerket. Det er viktig å presisere at loven setter strenge krav til fjernstemmingen. Det må blant annet foreligge en vellbegrunnet søknad som må godkjennes av styret.

Av mindre endringer skiller ikke foreningen lenger på passivt og aktivt støttemedlemskap, nå gjelder kun støttemedlemskap; Det er ikke lenger krav til to overlappende utgaver av Dogwatch som redaktør; Kadetter som går grunnleggende offiserspåbygging (GOP) vil motta en Valkyriecrest ved graduering. Foreningens lov kan leses i sin helhet på våre hjemmesider.