26. november 2019 ble det gjennomført ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling

26. november 2019 ble det gjennomført ekstraordinær generalforsamling. 

Forsamlingen ble innkalt av styret på bakgrunn av at styret ønsket avstemning på tre lovendringer. Under finner dere referatet.